Tags: foutiewe onderdele

Foutiewe Onderdele

Hi , wat baie verstreerend is vir ons as motor werktuigkundige is om foutiewe onderdele te koop. Die probleem is , jy koop die onderdeel in goeie trou van die onderdeel winkel , maar as daar fout is met die onderdeel , dan is hulle nie bereid om vir jou arbeid te betaal om weer die onderdeel uit te haal of te vervang nie. more »