Nuwe help vir Verbruikers met Klagtes

So baie mense met probleme besoek hierdie webwerf, en nie baie kom reg by die Nasionale Verbruikerskommissie nie omdat hulle so oorlaai is. Ek hoop die volgende inligting kan weer problem oplos.

Die Verbruikersgoedereraad van Suid-Afrika het gister (12.3.2013), kort voor Wêreld-verbruikersregtedag môre, die ombudsman vir verbruikersgoedere en -dienste aangestel as bemiddelaar tussen verbruikers en handelaars. ’n Gedragskode is ook opgestel volgens riglyne van die Nasionale Verbruikerskommissie. Dit bepaal onder meer die minimum standaarde waarvolgens verskaffers teenoor verbruikers moet optree. Dit sluit in groot- en kleinhandelaars, verspreiders, vervaardigers, invoerders, tussengangers, en logistiek- en voorraadverskaffingsagente.

’n Groot verskeidenheid produkte word gedek, onder meer kos, tabak, drinkgoed, troeteldierprodukte, elektriese toerusting, doen-dit-self-produkte, sporttoerusting, hardeware, juweliersware, kosmetiekware, vloeibare petroleumgas, meubels, tekstiel, boumateriale, geurmiddels, speelgoed en skryfbehoeftes. Die ombudsman sal in al nege provinsies verteenwoordiging hê en sal spesifiek klagtes en geskille ondersoek wat verband hou met die Wet op Verbruikersbeskerming en die bedryf se gedragskode.

Die waarnemende kommissaris van die Nasionale Verbruikerskommissie, het gesê die nuwe ombudsman sal die druk op die kommissie verlig. Volgens hom moet ’n personeelkorps van sowat 70 mense by die kommissie wetgewing toepas wat ’n invloed op miljoene mense het. Hy het gesê die kommissie wil graag hê dat die meeste verbruikersklagtes op die winkelvloer besleg word, en handelaars word aangemoedig om ’n klagte-afdeling te hê. Eers wanneer dit blyk dat dié proses onbevredigend is, moet verbruikers hulle tot die ombudsman wend en daarna tot die kommissie.

Klagteprosedure bestaan uit vier fases
Met die pas gestigte ombudsman vir verbruikersgoedere en -dienste kan verbruikers nou dié alternatiewe weg volg om geskille met produk- en diensverskaffers te besleg. Dit sluit alle goedere en dienste in waarvoor daar nie reeds ’n ombudsman is nie.

In die eerste fase moet ’n verbruiker wat ontevrede is met goedere of ’n diens wat ontvang is, die saak so gou as moontlik na die verskaffer verwys.
Indien die verbruiker ontevrede is met die wyse waarop die verskaffer die klag hanteer of afhandel, tree die tweede fase in waar die klagte na die ombudsman verwys word.
In fase drie kan die ombudsman die klagte na die verskaffer verwys, waarna die verskaffer die verbruiker moet kontak en ’n oplossing vind.


Indien die verskaffer in staat is om die klagte op te los, moet hy bewys daarvan aan die ombudsman lewer of onderneem om enige nodige ondersoek in te stel. Indien die verskaffer nie die betrokke klagte kan oplos nie, moet hy ’n verslag aan die ombudsman lewer oor die ondersoek wat hy gedoen het en redes verskaf waarom die saak nie opgelos is nie.As die ombudsman meen die verskaffer het al die nodige hulp aan die verbruiker-klaer verskaf, of ’n aanvaarbare verduideliking vir sy optrede verskaf het, kan die ombudsman die klaer hiervan in kennis stel en aandui dat die saak afgehandel is, tensy die klaer dié siening binne tien werkdae bevraagteken. Die ombudsman kan binne ’n gegewe tydperk ’n skikking tussen die verskaffer en die verbruiker fasiliteer indien hy van mening is dat dit toepaslik en nuttig sal wees.

In die vierde fase kan die ombudsman ’n volledige ondersoek begin indien hy meen dis nodig om die geskil te besleg.
Verbruikers met klagtes kan die ombudsman  kontak by 086 000 0272.

Kry meer help hier ombud-rescue-for-consumers

Hierdie inligting is verkry van http://www.beeld.com/

 

Pasop vir Chronic Electronics

Ek was op soek na ‘n ‘CDI’ vir ‘n Bombardier DS650. Ek het al die motorfiets onderdele verskaffers wie ek van weet in Pretoria gekontak maar nie een kon my help nie. Die naweek was op hande en ons het planne gehad. In my soeke op die internet kom ek toe af op “Chronic Electronics”. Hierdie mense herstel die CDI’s. Ek sien egter hulle is iewers in Natal. Op hul “Contact us” bladsy vra ek hulle of hulle nog  besigheid doen want soos dit vir my gelyk het was daar lanklaas aktiwiteite op hierdie webtuiste. Onmiddelik kry ek toe ‘n telefoon oproep van ene Gert van Vuuren wat vir my sê dat hulle besigheid nou na Pretoria verskuif het. Hy verseker my dat hulle so ‘n model CDI in voorraad het en dat hy ook die stukkende CDI vir my sal herstel. Kan enigiemand my verkwalik as ek toe baie opgewonde was?

Omdat daar  landswyd navraag gedoen is omtrent die part en nêrens kon kry nie was ek aanvanklik huiwerig, maar hy verwys my toe na hulle nuwe webtuiste en beskryf hoe suksesvol hulle is. Vir ‘n skamele bedrag van slegs R300 sal hy vir my die part kom installeer om sodoende ‘n waarborg van 12 maande te dra op hulle vakmanskap. Hy kwoteer my R1700 vir die part en R300 vir installasie. Hy vra egter 50% deposto waarop ek toe R1000 in sy rekening oorbetaal.

Gert en die part en die R1000 is skoonveld. Wanneer jy hom per telefoon kontak antwoord hy nie sy foon nie maar laat weet dan per SMS van hoe hy sukkel om die part uit iemand anders (sy verskaffer) te kry. Dit gaan net eenvoudig aan met elke dag beloftes dat hy vir my die geld sal terugbring en dat iemand anders verantwoordelik is vir die gemors. Dit gaan so aan vir amper twee weke. Ek het op “Hello Peter” gesien dat ek nie die enigste een is wat op so manier bedrieg is nie en toe sommer maar ook my sê ingekry.

As ek van hierdie geleentheid mag gebruik om ‘n pluimpie aan iemand te gee, sal ek graag vir Leonie en Pieter van “Perry’s” in Skinnerstraat Pretoria wou bedank. Leonie het vir my binne ‘n dag ‘n tweedehandse CDI opgespoor vir slegs R1000. Ek het die part geiinstalleer en dit werk 100%. Terloops, ook hulle is deur ene Gert van Vuuren van Chronic Electronics ingedoen.

Regards/Groete

Piet S du Toit

Denel Dynamics

Electronic Engineering

Telemetry

Nellmapius Drive, Irene, 0157

PO Box 7412, Centurion, 0046

South Africa

T: +27(0)12 6711377

F: +27(0)12 6751603

Piet.duToit@deneldynamics.co.za

Alt: dute@kidd.co.za

www.deneldynamics.co.za