UITBUITERS JUL DAE IS GETEL

Die nuwe Verbruikers wet sorg dat ons nie met slap rieme en skelmstreke gevang word nie.

DIT gaan verbruikers se redding wees, so word ons al 'n hele ruk lank belowe. En nou, na vertragings om al die haakplekke met die praktiese toepassing daarvan uit te srryk, tree die Wet op Verbruikers beskerming eindelik op 1 April in werking. Die implikasies is legio. Na dese mag 'n gim of selfoonmaatskappy jou nie outomaties vir nog 'n jaar 'n lid maak sonder jou toestemming nie. Of as jou steak nie so groot is soos die advertensie se nie, moet die eetplek vinnig 'n plan maak. Die irriterende tele verkopers wat jou op die onmoontlikste tye bel om iers aan jou af te smeer, mag die nou nie meer sommer net doen nie. En die dae dat jy op die lughawe hoor jou goedkoop vlug is gekanselleer en jy moet nou ure later' n ander een haal, is verby. Dit wat jy beloof is en waarvoor jy betaal het, moet jy kry. Die wet beskerm ons nie net teen swak of skelm diens nie, maar ook teen produkte wat gevaarlik kan wees. 'n Liggaam word geskep waar verbruikers klagtes kan indien, en ondernemings wat na 1April nie in hul spoor trap nie, kan 'n duur prys betaal. Lees hier wat die nuwe wet alles vir jou beteken.

BEMARKING

Jy moes ons laat weet het.

Verskaffers moet jou inlig dat jou kontrak verstryk en vra of jy wi! voortgaan, en hulle moet 'n moontlike prysverhoging noem. Dis nie meer jou plig om hulle te laat weet jy wil ophou nie.

Maar jy het verkeerd verstaan.
As mense om watter rede ook al nie die vermoë het om te verstaan wat aan hulle verkoop word nie, mag niemand meer lewensversekering, 'n begrafnispolis of wat ook al aan hulle verkoop nie. Dit moet in elk geval altyd in verstaanbare taal verduidelik word.

Jammer, die vlug is oorvol.
'n Verskaffer mag nie jou geld vat as hy nie gaan lewer wat hy beloof het nie, soos wanneer jy 'n kaartjie vir 'n bepaalde vlug het, maar dis te vol bespreek en jy hoor jy moet nou later vlieg. Of wanneer jy 'n kontrak gesluit en die geld betaal het om jou nuwe motor Dinsdag te kry,maar die spertyd word nie gehaal nie. As die verskaffer nie die diens kan verskaf nie, moet hy jou geld met rente terugbetaal en jou vergoed vir onkoste wat jy weens sy versuim moet aangaan.

Jammer, die R5-burgers is uitverkoop.

As die produk geadverteer word, moet dit beskikbaar wees of die winkel moet vir jou iets vergelyk-baars teen dieselfde afslag prys aanbied.

Wyk, jou foon laspos.
As 'n selfoon- of krediet kaart maatskappy jou bel met 'n nuwe aanbod, kan jy eis dat dit die laastekeer is. Jy kan ook vooraf se jy wil nie gepla word met advertensies nie.

Die mag in jou kaart.
Sommige ondernemings het lojaliteitsprogramme waarmee jy punte verdien met aankope en dan kan jy dit verruil vir goedere of dienste. Soms besluit die onderneming skielik om dit wat jy gewoonlik met jou punte kan koop, te beperk. Voortaan sal hulle jou binne minstens 40 werk-dae skriftelike kennis van hul planne moet gee.

GOEDERE EN DIENSTE

Ongelukke gebeur.
'n Klant het die reg om te kyk voordat hy koop, en as iets per ongeluk breek, kan jy nie gevra word om daarvoor te betaal nie-al is daar n kennisgewing : “as jy breek, betaal jy daarvoor”

Dit is foutiewe remme? Dit is nie my probleem nie.
Of dit nou vervaardiger,invoerder of verspreider van die produk is of die kleinhandelaar wat dit verkoop, hulle is aanspreeklik vir enige skade wat deur die produk veroorsaak word sonder dat jy nalatigheid hoef te bewys.

Speel saam, maar betaal.
Ondernemings mag nie meer bedrae soos R5 of R10 per sms of MMS vra vir deelname aan kompetisies nie. Hulle moet hou by die gewone netwerk-tariewe.

Wees versigtig met my goed.
As iemand n diens verskaf, mag hulle nie jou eiendom verrinneweer nie. En die diens moet die beste moontlike diens wees. Het die taxi wel die korste moontlike roete na jou bestemming gevolg?

Pasop, jy kan siek word
.
Nes daar 'n waarskuwing by miergif is, moet mense voortaan teen alle moontlike gevare verbonde aan produkte gewaarsku word, byvoorbeeld dat kinders dalk kan versmoor as die lugsakke in 'n ongeluk geaktiveer word.

Wie moet die gelag betaal?
Of dit nou 'n brood rooster in 'n restaurant is wat 100 honderde mense per dag bedien en na dae die gees gee of die oefen masjien wat binne 10 dae uitmekaarval, jy moet of jou geld terugkry of die masjien moet op die verskaffer se onkoste herstel word - en hulle moet ook vir die terugstuur en her aflewering betaal.

Bere koop se belofte moet hou.

Bere koop is 'n gewilde gebruik in 5uid-Afrika. Jy sien iets moois hier in Januarie,vra dat die winkel dit vir jou wegsit en dan betaal jy elke maand daaraan af sodat jy dit teen Kersfees kan kry. As die winkel afbrand of iets anders gebeur met jou produk,moet die verskaffer die verlies dra.

Voetstoots? Aikôna.
Die 1980-skedonk wat in die klein advertensies vir n paar duisend rand verkoop word, mag nie meer op sigwaarde verkoop word nie. Jy moet van al die foute, ook die wat jy nie kan sien nie en wat diep in die enjin weggesteek is, in kennis gestel word voor jy jou geld oorhandig.

OOREENKOMSTE


Ek wil die stel potte nie meer hê nie.
Voortaan sal 'n verbruiker n aankoop deur regstreekse bemarking - waar die verskaffer hom dus genader het - kan kanselleer deur die verskaffer binne vyf werksdae van die datum van die transaksie of ooreenkoms af in kennis te stel en die goedere terug te gee as hy reeds ontvang het. Die verskaffer moet enige geld wat ontvang is,terugbetaal binne 15 werkdae nadat kennis gegee is of die goedere teruggekry is.

Vat terug die skildery van my troetel skilpad.
Verskaffers mag 'n billike kansellasie bedrag vra sodat hulle nie skade ly as jy n diens op die nippertjie kanselleer nie. Daarom betaal jy meer vir vlieg- of buskaartjies waarvan jy die vertrek tye kan verander. Waar dispute ontstaan, sal die tribunaal wat tot stand gebring sal word vir die aanhoor van verbruikers se klagtes, elke saak op meriete beoordeel. So sal hulle waarskynlik nie in jou guns beslis nie as jy n skildery spesiaal laat maak het en niemand ander dit sal wil koop nie.

ONS LESERS KLA VERAL OOR:

  • Kontrakte wat outomaties hernu word sonder hul toestemming.
  • Mense wat bel om iets te verkoop.
  • Vlugte wat sonder meer gekanselleer word.
  • Supermarkte wat spesiale aanbiedinge adverteer en dan is dit uit voorraad.
  • Verkeerde kleingeld by winkels.


WAAR OM TE KLA


Asj y wil kla, kontak die departement van handel en nywerheid se Nasionale Verbruikerskommissie:
Bel: 086-184-3384 of
Faks na 012-394-2558 of
e-pos contactus@thedti.gov.za. .
Klagtevorms kan afgelaai word by www.dti.gov.za/ccrd/complaintforms.htm en gepos word na: Departement van handel en nywerheid, Nasionale Verbruikers kommissie, Verbruikers klagtes, Privaatsak X84, Pretoria 0001

Of  e-pos ncc@thedti.gov.za

Faks: 086 151 5259

 


Hierdie inligting is gekry van: www.huisgenoot.com

LAAT ONS CHRISTENE WAKKER WEES EN MENSE HIEROOR INLIG.

QURAN IN THE PEWS

JESUS IN THE QURAN

(Chrislam)

By Paul L. Williams, Ph.D.

This weekend, the Memorial Drive Presbyterian Church in Houston along with Christian communities in Atlanta, Seattle, and Detroit will initiate a series of sermons that have been designed to produce an ecumenical reconciliation between Christianity and Islam.

In addition to the sermons, the Sunday school lessons will center on the inspired teachings of the Prophet Mohammad.

Qurans will be placed in the pews next to the Bibles.

The concept of Chrislam, now embraced by such preachers as Rick Warren and Robert Schuller, appears to have emerged from a program on the meaning of “love your neighbor” at Grace Fellowship Church in Atlanta, Georgia

“In 2001, like most Americans, we were pretty awakened to the true Islamic presence in the world and in the United States,” says Jon Stallsmith, the outreach minister at Grace Fellowship. “Jesus says we should love our neighbors. We can’t do that without having a relationship with them.”

Stallsmith maintains that a rapprochement between Muslims and Christians can be achieved by the fact that Jesus is mentioned twenty-five times in the Quran.

The Chrislam movement has gained impetus by statements from President George W. Bush and that Christians, Jews, and Muslims all worship the same God and by Rick Warren’s reference to Isa (the Muslim name for Jesus) in his prayer at the inauguration of President Barack Obama.

Only 30 percent of Americans have a favorable view of Muslims, according to a Pew Forum poll. At the same time, more than half the country says they know “not very much” or “nothing at all” about the Islamic faith.

“The recent political developments and the fact that we’re fighting two wars in Muslim countries should sharpen that need to know how to talk to these guys,” Stallsmith insists “We want to find peace, reconciliation around a scriptural understanding of Jesus.”

Jesus in the Quran is neither the only-begotten Son of God nor the Messiah who was divinely appointed to restore the House of David. He is rather viewed as a prophet who was appointed by Allah to prepare mankind for the coming of Mohammad.

In the Quran, Jesus neither suffers nor dies on the cross but is rather raised alive into heaven:
“That they said (in boast), “We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of God”;- but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not:- Nay, God raised him up unto the himself; and

God is Exalted in Power, Wise” (4: 157-158)

The victim at Calvary, Islam teaches, was either Simon of Cyrene or Judas Iscariot.

The Quran mentions that Jesus was born of the virgin Maryam – - not by an immaculate conception but rather the will of Allah and that He performed miracles to show the Jewish people that He was a maseh in the manner of Moses and Ibrahim (Abraham):

“In blasphemy indeed are those that say that God is Christ the son of Mary. Say: “Who then hath the least power against God, if His will were to destroy Christ the son of Mary, his mother, and all every – one that is on the earth? For to God belongeth the dominion of the heavens and the earth, and all that is between. He createth what He pleaseth. For God hath power over all things” (5:17).

SIEN VERDERE INLIGTING IVM CHRISLAM OP GOOGLE.

LAAT ONS WAKKER WEES EN MENSE HIEROOR INLIG.

Indien u meer wil weet oor Christus in ons - kliek hier