« Foutiewe OnderdeleVerbruikers se regte met swak administrasie van dokters rekeninge »