Foutiewe Onderdele

Hi besoeker, wat baie verstreerend is vir ons as motor werktuigkundige is om foutiewe onderdele te koop. Die probleem is , jy koop die onderdeel in goeie trou van die onderdeel winkel , maar as daar fout is met die onderdeel , dan is hulle nie bereid om vir jou arbeid te betaal om weer die onderdeel uit te haal of te vervang nie. Die voertuig eienaar moet gelukkig gehou word , so wat ek doen is , haal maar die onderdeel weer uit en vervang dit met een wat werk. Die punt is as dit n onderdeel is soos bv kopelaar wat vervang word, daar is gewoonlik baie arbeid betrokke om die koppelaar te vervang. Ons het ook geen wet in hierdie land wat ons kan help met die probleem nie. Hierdie is rerig n baie moeilike tiepe besigheid,  hierdie tiepe besigheid  is glad nie winsgewind.  As ek iemand kan aanraai bly weg van so 'n besigheid.

Ek geniet my werk al het ons al hierdie probleme, ons doen maar ons beste om ons kliente se voertuie so goed as moontlik te herstel.

U kan ons vind by hierdie webwerf adres www.petertuneup.co.za


Peter Tune Ups & Repairs

VERBRUIKERS EN VERSKAFFERS - ONTHOU HIERDIE DRIE VERBRUIKERSREGTE - EERSDAAGS HIER!

 

VERBRUIKERS EN VERSKAFFERS - ONTHOU HIERDIE DRIE VERBRUIKERSREGTE - EERSDAAGS HIER!

Neem kennis - hierdie is slegs 'n basiese opsomming van 'n paar uitgesoekte verbruikersbeginsels - daar is beperkinge en uitsluitings. Verkry advies indien jy enigsins onseker is of waar 'n dispuut ontstaan.

Die Verbruikerswet is nou geskeduleer om op 31 Maart 2011 in werking te tree. Wanneer dit gebeur sal verbruikers heelwat regte bykry en nuwe beskerming geniet by die verskaffing van goedere en dienste.

Hierdie beskerming is net van toepassing op -

  • Individue, en
  • Kleiner regsentiteite, vennootskappe en trusts (voorlopig diegene met bates of jaarlikse omsette van onder R3 miljoen).

Verbruikersbeskerming en verbruikerswetgewing is 'n omvangryke en dinamiese vakgebied. Hou ten minste die volgende drie algemene beginsels in gedagte : -

1. Jy is geregtig daarop dat die goedere wat aan jou verskaf word van 'n goeie kwaltiteit sal wees; redelikerwys geskik vir die doel, sonder gebreke, duursaam en veilig sal wees. Dit beteken dat indien enigiets wat jy aankoop nie werk nie, of gebrekkig is of onveilig is -

a. Mag jy die goedere na die verskaffer terugneem - sonder enige heffing of boete - op die verskaffer se koste  en risiko - binne ses maande vanaf die lewering van die produk; en

b. Jy kan van die verskaffer verwag om die aankoopprys aan jou volledig terug te betaal; of om die goedere te  vervang of om dit te herstel. Dit is jou keuse ; die verskaffer mag nie aan jou voorskryf watter keuse om uit  te oefen nie.

2. Indien jy sou kies dat die item herstel word en die herstelwerk hou nie (beide die onderdele en die arbeid word vir ten minste 3 maande gewaarborg);of indien enige verdere gebreke in hierdie waarborgperiode ontdek word, mag jy die item terugneem en jou geld terugkry of 'n nuwe item ter vervanging ontvang.

3. Waar jy enigiets voortspruitend uit direkte bemarking koop (die verkoper nader jou met die versoek dat jy iets koop), het jy as koper 'n afkoelperiode van 5 besigheidsdae om die transaksie te kanselleer - sonder dat jy vrae oor jou kansellasiebesluit hoef te beantwoord of dit te verduidelik. Die verskaffer het dan 15 besigheidsdae om enige betaling wat jy gemaak het, aan jou terug te betaal.

As verbruiker moet jy jou nie laat intimideer nie - die bepalings van die Verbruikerswet sal ten gunste van die verbruiker gevolg word en vervang enige voorwaardes of bedinge in die ooreenkoms wat in stryd is met die Verbruikerswet.

(
Verskaffers: hou in gedagte dat waar 'n verbruikersreg bestaan, daar ook 'n teenoorgestelde verpligting op die verskaffer geplaas word. Hersien dus alle interne dokumentasie en beleide met hierdie as riglyn.)